Nepoměr

Nepoměr je stav, ve kterém je něco příliš velké nebo malé ve srovnání s čímů druhým.

neúměrnost, nesrovnalost, disproporce

Relevantní k nepoměr