Neposednost

Neposednost je neklidné a hravé chování, které často obnáší porušování pravidel.

Relevantní k neposednost