Nepředstavitelný

Nepředstavitelný je to, co je příliš velké nebo abstraktní na to, aby mohlo být plně pochopeno nebo pojato.

nemyslitelný, nemožný, ohromný (úspěch)

Relevantní k nepředstavitelný