Nepředstavitelný

Nepředstavitelný znamená, že je nad rámec našich schopností představit si nebo pochopit.

nemyslitelný, nemožný, ohromný (úspěch)

Relevantní k nepředstavitelný