Nepředvídatelný

Nečekaný, náhodný, neplánovaný; něco, co nelze předpovědět nebo předvídat.

Relevantní k nepředvídatelný