Nepřirozenost

strojenost, afektovanost, hledanost, přepjatost

Relevantní k nepřirozenost