Nepřístupný

Nepřístupný je označení pro něco, co je fyzicky nebo mentálně rozhodnuto, aby se nedalo dosáhnout nebo dostat se k němu.

nedostupný, nedosažitelný, přístupný, dostupný, uzavřený, upjatý, zdrženlivý

Relevantní k nepřístupný