Nepřívětivost

Nepřívětivost je vyjádření chladnosti, neochoty a nehostinnosti vůči ostatním.

nevlídnost, nevrlost, mrzutost

Relevantní k nepřívětivost