Nepřízeň

Nepřízeň znamená nepříznivé projevy, nedobrovolnou nepřízeň či postoj vůči něčemu nebo někomu.

nemilost, neláska, zaujatost, nenávist, nepřátelství

Relevantní k nepřízeň