Nerudnost

Nerudnost je chování, které je odporné, nedbalé a neuctivé.

Relevantní k nerudnost