Nešlechtěnost

Nešlechtěnost je stav, kdy se jedinec nechová morálně a dobře, vyžaduje se od něj nízká úroveň chování.

nepěstěnost, nevytříbenost, nevybroušenost

Relevantní k nešlechtěnost