Nesouhlas

Nesouhlas je vyjádření názoru, který se neshoduje s názorem druhé osoby.

neshoda, nesoulad, rozpor, odmítnutí, zákaz

Relevantní k nesouhlas