Nestálost

Nestálost je schopnost měnit se rychle nebo často - například názory, nálady, situace nebo podmínky.

proměnlivost, vrtkavost, vratkost, labilita, těkavost, fluktuace

Relevantní k nestálost