Nestálost

Nestálost je schopnost nebo tendence měnit se často a náhlým způsobem, často ve vztahu k emocím, názorům, situacím nebo věcem.

proměnlivost, vrtkavost, vratkost, labilita, těkavost, fluktuace

Relevantní k nestálost