Neukázněnost

Neukázněnost je chování, které je nezdvořilé, nezodpovědné, neukázněné nebo nezákonné.

neposlušnost, nedisciplinovanost, ukázněnost

Relevantní k neukázněnost