Neuskutečnitelný

Neuskutečnitelný = nemožné provedení, nedosažitelné, nerealizovatelné.

nereálný, nemožný

Relevantní k neuskutečnitelný