Nevrlost

Nevrlost je stav, kdy se k někomu chováme s odstupem, studem nebo se nezdravě odcizíme.

nevlídnost, mrzutost, nepřívětivost, rozmrzelost, nerudnost, podrážděnost

Relevantní k nevrlost