Nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

Relevantní k nevšímat si <čeho>