Nevšímavost

Nevšímavost je stav, kdy člověk ignoruje vnější vlivy a nedává pozornost detailům.

lhostejnost, netečnost, trpnost, apatie, indolence, indiference

Relevantní k nevšímavost