Nevyhovující

Nevyhovující: nepřijatelný, nesplňující požadované standardy nebo požadavky.

neuspokojivý (stav), nepostačující, nedostatečný, nemožný, nezpůsobilý

Relevantní k nevyhovující