Nevzrušenost

Nevzrušenost je stav duševního klidu, absence napětí a strachu.

Relevantní k nevzrušenost