Nezasahovat (cíl)

Nezasahovat znamená držet se stranou a nenechat se zapojit do situace.

Relevantní k nezasahovat (cíl)