Nezkrocenost

Nezkrocenost je stav, ve kterém se někdo nebo něco stává neovladatelným, nezřízeným a bezohledným.

nezkrotnost, nevázanost, vášnivost, živelnost, divokost, prudkost

Relevantní k nezkrocenost