Nezkrocenost

Nezkrocenost je nedostatek ovládání nebo sebekontroly; jedná se o nadměrnou nebo nezdravou vášeň.

nezkrotnost, nevázanost, vášnivost, živelnost, divokost, prudkost

Relevantní k nezkrocenost