Nezkrotnost

Nezkrotnost je stav nebo vlastnost, kdy člověk nedokáže ovlivnit své chování a není schopen se podřídit autoritě.

nezvládnutelnost, nezkrocenost, nespoutanost, divokost, bezuzdnost, živelnost, vášnivost

Relevantní k nezkrotnost