Nezkrotnost

Nezkrotnost je stav, kdy člověk nerespektuje hranice a nedodržuje pravidla. Je to chování, které je buď nezáměrné, nebo vědomé, ale bez omezení.

nezvládnutelnost, nezkrocenost, nespoutanost, divokost, bezuzdnost, živelnost, vášnivost

Relevantní k nezkrotnost