Nezúčastnit se <čeho>

Relevantní k nezúčastnit se <čeho>