Nezvedenost

uličnictví, nezdárnost, nevychovanost, darebnost, nehodnost, nezbednost, rozpustilost

Relevantní k nezvedenost