Nezvládnutelnost

Nezvládnutelnost je stav, kdy člověk nemá dostatečnou kontrolu nad situací nebo nad svými činy.

Relevantní k nezvládnutelnost