Ničitel

Ničitel je něco nebo někdo, kdo ničí nebo zničí věci nebo vztahy.

Relevantní k ničitel