Nosit <co kam>

Nosit se vztahuje k přenášení nebo držení něčeho na sobě, jako jsou oblečení nebo krabice. Člověk může nosit věci do různých míst.

Relevantní k nosit <co kam>