Nosit <co> (na zádech)

Nosit (na zádech): přenášet věci na zádech, např. batoh.

Relevantní k nosit <co> (na zádech)