Nosit (na stůl)

Nosit: přenést, dopravit, přenášet objekty z jednoho místa na druhé.

Relevantní k nosit (na stůl)