Nuda

Nuda je pocit únavy, nezájmu až apatie, který vzniká bez zajímavého nebo stimulujícího činnosti.

omrzelost, neuspokojení, prázdnota

Relevantní k nuda