Obcovat

Obcovat znamená jednat se s někým jemně a slušně, vyjadřovat úctu k němu a vytvářet kladné vztahy.

stýkat se, jednat, být ve styku, souložit <s kým>

Relevantní k obcovat