Objasnění

výklad, vysvětlení, explikace

Relevantní k objasnění