Oblast

Oblast je místo, oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo jinými hranicemi a může zahrnovat různé druhy území.

území, končina, teritorium, zóna, obvod, okruh, obor, odvětví, sféra

Relevantní k oblast