Obměna

Změna nebo variace věci, činnosti, postupu či vzoru.

varianta, variace, mutace, modifikace, úprava, alternace

Relevantní k obměna