Obrana

Obrana je chování či činnost používané k ochraně proti útokům nebo hrozbám. Může zahrnovat politické, právní, vojenské nebo jiné metody.

defenzíva, ochrana, apologie, útok, zastavení (útoku), odražení, obranná řada

Relevantní k obrana