Obsažení v sobě

Obsažení je přítomnost nebo zahrnutí něčeho v něčem jiném. Představuje soubor prvků, informací, myšlenek nebo vlastností, které jsou součástí něčeho.

Relevantní k obsažení v sobě