Obšírně

Podrobně, srozumitelně a přehledně.

Relevantní k obšírně