Obtěžovat se

Obtěžovat se znamená příliš se starat nebo zabývat se něčím, často k něčemu, co je bezvýznamné, nebo se zbytečně snažit o něco, co není možné.

dát si práci <s čím>

Relevantní k obtěžovat se