Obtěžovat se (jít kam)

Obtěžovat se znamená vykonávat náročnou nebo obtížnou aktivitu nebo cestovat na určité místo.

Relevantní k obtěžovat se (jít kam)