Odběhnout si

Odběhnout si znamená rychle opustit místo nebo situaci, často ve spěchu.

Relevantní k odběhnout si