Oddanost

Oddanost je silné citové pouto, které vyžaduje věrnost, přizpůsobení a ochotu obětovat se pro něco nebo někoho.

věrnost, příchylnost, přítulnost

Relevantní k oddanost