Odlišnost

různost, rozdílnost, odchylnost, neshoda, stejnost, ztotožnění

Relevantní k odlišnost