Odměnit se

Ocenit se, za odvedenou práci, obdržet nějakou formu osobní satisfakce a uznání.

odplatit se, odvděčit se <komu čím>, odsloužit se

Relevantní k odměnit se