Odměnit se

Odměnit se znamená ocenit se za dosažený úspěch a užít si ho.

odplatit se, odvděčit se <komu čím>, odsloužit se

Relevantní k odměnit se