Odměřenost

Odměřenost je schopnost kontrolovat své emoce a jednat racionálně. Je to vyváženost mezi projevováním emocí a zároveň udržením kontroly.

upjatost, rezervovanost, komisnost

Relevantní k odměřenost