Odměřenost

Odměřenost je schopnost ovládat sebe a své chování, aby bylo mírné, rozumné a vyvážené.

upjatost, rezervovanost, komisnost

Relevantní k odměřenost